Kundcase Vida Urshult

Sedan 1949 har det funnits ett sågverk vid Hunnamålavägen och sedan 1990 har sågverket varit i VIDAs regi. Här arbetar 50 personer, varav 3 kvinnor. Personalen består av en blandning av nya lovade personer och kompetenta personer med lång erfarenhet inom sågverksbranschen.

Grantimmerstockar kommer med lastbilar in till VIDA Urshult AB där de förädlas till virke, spån och flis. Virket torkas, hyvlas och skickas ut i världen för att främst användas till husbyggen. Flisen blir till pappersmassa, spånen och barken blir till fjärrvärme och stallströ. Allt används och inget går till spillo.

Innan Axami

  • ”Vi antecknade ofta på post-it lappar.”
  • ”Vi hade sällan bra dokumentation på utförda jobb.”
  • ”Vi hade sämre koll på våra reservdelar och beställde ofta hem för stora volymer.”
  • ”Vi utförde vårat underhåll på känn.”

Med Axami

  • ”Vi har minimerat och optimerat reservdelslagret.”
  • ”Felanmälan fungerar nu som inbox för inkommande jobb.”
  • ”Vi tar foto på t.ex trasiga detaljer istället för att skriva långa rapporter för att förklara problem.”
  • ”Underhåll blir (konkret) en arbetsorder.”
  • ”Inköpsorder ger snabbare respons än att ringa.”