Bildhantering

En bild säger mer än 1000 ord.

 

Ta kort på det du ser. Problem och förbättringar. Detta ger exempelvis ett bra underlag för att tas upp på eventuella möten. Alternativt skicka ut detta via mail och SMS till berörda personer.

 

Bilden ligger sedan sparad i historiken vilket gör att ni får en utmärkt struktur med historik och tillkommande bilder.

photos-icon