Avvikelsehantering

Avvikelsehantering är en del av Axami där avvikande händelser spelar en stor roll. Vid olika avvikelser i maskinparken kan detta upptäckas. Om detta sker frekvent kan händelserna börja spegla ett mönster där man kan få en större överblick. Till exempel hur ofta man finner fel på en maskin och vad det kan bero på.

road-direction-icon-13965