Avdelningshantering

”Jag jobbar ju på avdelning 1. Jag vill ju inte se vad dom gör på avdelning 2 och 3.”

 

Med Axami kan du styra systemet så du endast ser det som du är intresserad av. Detta gör att personalen ser endast det som är intressant för dom och ej det som de andra gör. Det känns som systemet är litet och begränsat, men det ligger en stor databas i grunden.

pie-chart